مدرسه خوب ، معلم خوب ، والدين خوب

GOOD SCHOOL - GOOD TEACHER - GOOD PARENT

تحقیقی در باره خصوصیات معلم خوب از نظر دانش‌آموزان دبستانها و دبیرستانهای شیراز

IRANDOC

تحقیقی در باره خصوصیات معلم خوب از نظر دانش‌آموزان دبستانها و دبیرستانهای شیراز و معلمین آنها

/ضیاء میثاقیان‌اردکانی.

- 53 ص.

- وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: ||-||-1358.

- پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، 1358..

- بمنظور بررسی خصوصیات معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان شیراز طی یک مطالعه مقدماتی از 229 نفر دانش‌آموزان و معلمان دبستانی و دبیرستانی در شیراز خواسته شد تا 10 خصوصیات مهم را برای معلم خوب بترتیب اهمیت مرقوم دارند. خصوصیات مذکور جمع‌آوری و در 3 گروه "تدریس " "شخصیت " و "اداره کلاس " تنظیم و طبقه‌بندی گردیدند و همراه با یک لیست عبارات در مورد "وضعیت شخصی" معلمین تشکیل پرسشنامه تحقیق حاضر را دادند. این پرسشنامه در میان 350 نفر از دانش‌آموزان و معلمان دبستانها و دبیرستانهای شیراز توزیع گردید. نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که هر دو گروه دانش‌آموز و معلم "تدریس " را مهمتر از "شخصیت " و "اداره کلاس " میدانند. هر دو گروه معتقدند که معلم خوب باید دانش‌آموزان را بکار تفکر و تحقیق تشویق نماید، به افکار و عقاید آنها احترام بگذارد، پرحوصله و بردبار باشد، و بین دانش‌آموزان تفاوت قائل نگردد. "شادی و بزله‌گوئی" وضع ظاهر و لباس " معلم نسبت به سایر خصوصیات از اهمیت کمتری برخوردار است . دانش‌آموزان بیشتر خواستار معلمین "میانه‌سال" هستند و علاقه‌ای بداشتن معلمین مسن ندارند ...

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۴ساعت 9:52  توسط حسن محمدی  |